Reglement

Vooraleer de match kan aanvangen, dienen beide ploegverantwoordelijken de spelers aan te duiden die zullen deelnemen aan de wedstrijd. Spelers die niet zichtbaar zijn voor selectie, zijn niet correct aangemeld of verzekerd, en kunnen niet deelnemen aan de match.

Bij aflopen van de match, vult de thuisploeg de score in op de kixtrophy.be app. Beide ploegen geven een feedback score aan de tegenstander onmiddellijk na afloop van de wedstrijd. Geef naast de score, ook graag commentaar mee (zeker indien de feedback score niet maximaal is)

Terreinen klaarzetten : beide ploegen zijn hiervoor verantwoordelijk. Gebruik de witte corner palen (niet de rode badminton palen!)

Ik breng meestal tafel – scoreborden mee. Wanneer ik er niet ben, kunnen de scoreborden van de zaal gebruikt worden. Bij een goal/corner wordt het scorebord eerst ge-update alvorens het spel wordt hervat. Bij voorkeur nemen de reservespelers/afgevaardigde deze rol voor hun rekening.

De ploegen zorgen zelf voor de timing van de wedstrijd. Elke helft bedraagt 25 minuten. Het makkelijkste is het instellen van een alarm op een telefoon met een timer die afloopt (sound ON !!). Elke helft eindigt precies op het moment dat de timer afloopt.

Vervangingen mogen doorlopend gebeuren (niet enkel wanneer bal buiten is), maar de nieuwe speler komt pas in wanneer de vorige het veld heeft verlaten. De wissels gebeuren enkel aan de middenlijn, dus niet aan de doellijn of elders aan de zijlijn. Er mag vervangen worden bij een cornerbal of strafschop ...

Spelers worden gevraagd de zaal te betreden, langs de deur boven de receptie, en niet langs de deur in de hoek. De spelers die in de zaal aanwezig zijn vallen in geen geval de nog sportende basketters, balletmeisjes of tennissers lastig. De terreinen worden pas klaargezet wanneer de vorige activiteit wordt stopgezet.

Wedstrijden op de kalender worden niet van plaats gewisseld. Enige mogelijkheid om een match te verplaatsen is, mits het akkoord van de tegenstander, deze op een andere datum te spelen, eventueel in een andere zaal. Gelieve rechtstreeks met de tegenstander af te spreken, en mij op de hoogte te houden van de nieuwe datum.

Spelerslijsten: een speler mag enkel worden opgesteld indien hij is aangemeld op kixtrophy.be en verzekerd is. Om tijd te laten voor de verzekering, gelieve de speler minstens 48 uur op voorhand aan te melden met alle nodige gegevens. Er kunnen doorlopend spelers bij aangesloten worden, tot en met het einde van de competitie.

Bij de wedstrijden moet iedereen om 18u55 aanwezig zijn op het terrein, en kan er begonnen worden met het klaarzetten van het materiaal : doelen, cornerpalen (niet de rode badmintonpalen, maar de witte palen – bij gebrek aan voldoende palen zijn er kleine oranje kegels beschikbaar aan de receptie beneden), scorebord, tafel, stoel. Dit gebeurt door beide ploegen. Het opruimen van alles na de match is eveneens de verantwoordelijkheid van beide ploegen.

Men mag pas op het terrein komen wanneer de vorige activiteit (doorgaans tennis en basket) afgelopen is. Ik vraag met aandrang om deze sporters niet te storen door ballen te trappen tussen baskettende meisjes of in de weg te lopen van zwetende tennissers. Niemand komt op het terrein (ook niet warm lopen, dat kan in de gang of buiten) vóór 18u55. Spelers die vroeger aankomen, kunnen op de bank wachten.

Elke ploeg brengt een eigen minivoetbal mee (THUISPLOEG is eindverantwoordelijke) om de wedstrijd mee te spelen. We spelen zoals voordien 2 keer 25 minuten.

Ter herinnering nog enkele andere regels :

Bij een forfait ben je de waarborg kwijt en wordt er 10-0 opgetekend.

Een ploeg moet minstens met 3 spelers zijn om de wedstrijd te kunnen beginnen.

Een ploeg die 3 keer forfait geeft, wordt uit die ronde gezet. Alle punten, wedstrijden en uitslagen komen te vervallen. Het klassement (van de lopende ronde, klasse of poule) wordt aangepast, alsof deze ploeg nooit had meegedaan. De overige wedstrijden mogen nog verder gespeeld worden maar tellen niet meer mee voor het klassement.

Gele/Rode kaart :

We hebben geen scheidsrechters, en bijgevolg geen gele/rode kaarten. Spelers/ploegen die via het feedback systeem gerapporteerd worden, zullen daarop aangesproken worden, en indien nodig deze vriendschappelijke competitie moeten verlaten.

Scoren mag ook vanop eigen helft.

Bal moet stilliggen bij intrappen aan zijlijn of achterlijn.

Bij een schepcorner mag de koppende speler niet op of over de lijn komen, tot de bal in het doel is gegaan (over de doellijn)

Bij gelijke stand in het klassement telt in die volgorde : onderlinge duels, doelpuntensaldo, meest gewonnen wedstrijden, meest gescoorde goals, loting.